Contoh Surat pernyataan penghasilan orang tua

SURAT PERNYATAAN
PENGHASILAN ORANG TUA
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya
Nama                           :  ……………………………………………………………………….
Umur                           :  ……………………………………………………………………….
Pekerjaan                     :  ……………………………………………………………………….
Alamat                        :  ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Adalah orang tua dari
Nama                           :  ………………………………………………………………………
Jenis Kelamin              :  ……………………………………………………………………….
Tempat Tgl. Lahir       :  ……………………………………………………………………….
Pekerjaan                     :  ……………………………………………………………………….
Alamat                        :  ……………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………….
Menyatakan bahwa saat ini, saya selaku orang tua yang berpenghasilan sekitar ……………………………………… / bulan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan maklum adanya.  
Yang membuat pernyataan

…………………………………..
Nomor             :  …………………………..
Tanggal           :  …………………………..

Mengetahui,
Lurah (Nama desa)Nama kepala desa

0 Response to "Contoh Surat pernyataan penghasilan orang tua"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Pendidikan

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel